Szkolenia
Seminaria
Warsztaty
ISO 27002
Systemy terminalowe
Monitorowanie sieci
Terminy
Zamówienia
Dla prasy

Warsztaty techniczne firmy ABA to unikalna możliwość zapoznania się w praktyce ze szczegółami technicznymi wielu rozwiązań. Mają one zdecydowanie techniczny charakter i są pozbawione jakichkolwiek elementów marketingowych - są więc przeznaczone wyłącznie dla osób realizujących techniczną obsługę systemów IT.
Obecnie dostępne są warsztaty związane z technologią terminalową, jednak przewidujemy poszerzanie tej unikalnej oferty.

Nowy warsztat techniczny - Bezpieczna telepraca z wykorzystaniem ABA NX Gateway!
zainteresowanych uczestnictwem w warsztacie prosimy o kontakt! 
Koszt uczestnictwa w jednodniowym warsztacie wynosi 100 zł netto (123 zł brutto). Warsztat organizujemy dla minimum 5  osób.

Warsztaty poświęcone technologii terminalowej:
W trakcie zajęć ich uczestnicy nie tylko konfigurują połączenia terminalowe z systemami MS Windows, Linux i Unix. Podstawowym celem Warsztatu jest zapoznanie uczestników z budową wewnętrzną oprogramowania terminala, dostosowywaniem jego funkcji do potrzeb użytkownika - konfiguracja skryptów startowych, przyporządkowywanie poszczególnych serwerów do sesji pełnoekranowych, system automatycznej konfiguracji itp.
Uczestnicy Warsztatu wykonują również uaktualnienia i instalację nowych modułów programowych wraz udostępnieniem dodatkowych bibliotek, poznają w praktyce sposoby tworzenia nowych, własnych modułów i ich przygotowania do instalacji w terminalu, dodawania nowych funkcji do graficznego konfiguratora terminala, dystrybucją oprogramowania przez sieć, a także zdalnego nadzoru nad pracą terminali.

Po ukończeniu Warszatu jego uczestnicy uzyskują pełną wiedzę praktyczną umożliwiającą aktywną administrację systemami terminalowymi (zarówno Net, jak i Selfboot) oraz umiejętności pozwalające na utrzymywanie tych systemów w stanie odpowiadającym wymaganiom technicznym przez wiele lat bez konieczności kłopotliwej wymiany. Wpływa to bardzo korzystnie na wartość TCO (Total Costs od Ownership) i stanowi skuteczny sposób ochrony inwestycji zwiększając znacznie jej opłacalność.

Warsztaty odbywają się w małych grupach (maksimum 6-cio osobowych). Czas trwania warsztatu jest uzależniony od wymagań Zamawiającego (od 1 do 3 dni).

Wszelkie sprawy związane z zamówieniem i merytoryczną treścią Warsztatów prosimy uzgadniąć z dr Tomaszem Barbaszewskim .