Szkolenia
Seminaria
Warsztaty
ISO 27002
Systemy terminalowe
Monitorowanie sieci
Terminy
Zamówienia
Dla prasy

Czy wiecie Państwo, że projekt nowego rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia ……………………………… 2011 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga
ń dla systemów teleinformatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne

zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie?


Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom opracowaliśmy autorski kurs poświęcony Systemowi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), który jest w pełny zgodny z wymaganiami cytowanego projektu Rozporządzenia oraz z zaleceniami norm PN-ISO/IEC 27001 oraz PN-ISO/IEC 17799 (ISO 27002).
Kurs ten jest specjalnie dostosowany do potrzeb organizacji zamierzających wdrażać we własnym zakresie (ew. z pomocą konsultanta zewnętrznego) SZBI zgodny z nowymi wymaganiami stawianymi podmiotom realizującym zadnia publiczne.
Na naszych zajęciach nie tylko mówimy, co trzeba zrobić - ale przede wszystkim jak to zrobić!

[PDF] Prezentacja wstępna (do dowolnego wykorzystywania)
Zapraszamy do zapoznania się z programami specjalistycznych szkoleń SZBI opracowanych w/g wymagań Polskich Norm:
PN-ISO/IEC 27001:2007
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania

PN-ISO/IEC 17799-1 Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji
[PDF] Jednodniowe szkolenie dla Kadry Zarządzającej - opis i program
[PDF] Dwudniowe szkolenie dla osób wdrażających SZBI