Artykuły
Prezentacje
Opisy techniczne
Ciekawe wdrożenia
Sposoby i sposobiki
HTMLNadmierna temperatura terminali Rhinotech TC-22 z procesorem INTEL ATOM DualCore 1,6 GHz.
HTMLUstawianie parametrów konsoli znakowych (liczba obsługiwanych kolumn i linii)
HTMLZmiana kolorów i atrybutów znaków w trybie konsoli znakowej
HTMLObsługa sekwencji Atl-F12 (np. w programie POLTAX-2)
HTMLKonwersja znaków, atrybutów i klawiszy funkcyjnych z modyfikatorami w terminalu ABA-X3