NI info
Observer
Probes
GigaStor
Portable
nTAP
Dostawy
Zamówienia
Dokumenty
Dla prasy


Produkty firmy Network Instruments (NI) są dostarczane wyłącznie na indywidualne zamówienia.

Firma NI generuje licencje indywidualnie dla każdego użytkownika końcowego. W związku z tym warunkiem koniecznym przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie następujących danych:

1) Nazwisko użytkownika (osoby odpowiedzialnej) lub nazwa jednostki organizacyjnej firmy
na przykład: Jan Kowalski lub Departament Teleinformatyki
2) Pełna nazwa firmy (Urzędu, Przedsiębiorstwa itp.)
Wymagana jest pełna, oficjalna nazwa firmy - taka, pod jaką firma występuje w dokumentach rejestrowych. Skrót nazwy jest dopuszczalny tylko w tym przypadku, jeżeli został oficjalnie zarejestrowany.
3) Pełny adres firmy,
4) Numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.

Bardzo ważne!
W powyższych informacjach nie mogą być zawarte poskie litery (ą, ę, ć...). Należy je zastąpić odpowiednimi literami łacińskimi (a, e, c...).
Zamówieniom, dla których nie dostarczony kompletu danych nie jest nadawany bieg - mogą więc wystąpić opóźnienia.

Zmiana użytkownika praw do użytkowania:
Firma NI dopuszcza zmiany licencji jedynie przy zakupie nowych wersji produktów lub ich uaktualniania.
Żądanie zmiany licencji jest honorowane jedynie przed wysłaniem nowych kodów aktywujących  oprogramowanie.
Zmiany użytkowika (transfer praw do użytkowania) może być zrealizowany pod warunkiem przesłania oryginału (na papierze firmowym) prośby aktualnego posiadacze licencji o jej przekazanie innemu podmiotowi. Pismo to musi zawierać kompletne dane obu firm: przekazującej oraz tej, której licencja jest przekazywana.