Nasza działalność:

Firma ABA została założona w 1990 r. przez małżeństwo Joannę i Tomasza Barbaszewskich. Przed wzięciem "spraw w swoje ręce" Joanna zajmowała się muzealnictwem (jest magistrem etnografii) początkowo w Muzeum w Bochni, a później w Muzeum Miasta Krakowa.
Tomasz był ponad 20 lat czynnym fizykiem (jest doktorem Fizyki Teoretycznej Ciała Stałego), autorem wielu publikacji naukowych i pracował początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później Politechnice Krakowskiej, z którą jest do dziś związany jako zapraszany wykładowca przedmiotów związanych z naukami komputerowymi.
W początkowym okresie działalności firma ABA zajmowała się systemem UNIX (głównie SCO UNIX) jako Premier Reseller, Authorised Education i Support Centre. Za tą działalność była wielokrotnie wyróżniana.
Działalność firmy ABA nie ogranicza się do prostej odsprzedaży produktów lub oferowania usług. Ścisłe powiązania ze środowiskiem akademickim Krakowa umożliwiają firmie ABA prowadzenie własnej działalności rozwojowej. Do chwili obecnej w firmie ABA powstały 3 prace magisterskie poświęcone systemom klastrowym LINUX, badaniu właściwości protokołów terminalowych oraz rozwiązaniom Embedded Systems - wszystkie te prace zostały ocenione jako bardzo dobre. Firma ABA prowadzi także współpracę międzynarową z firmami tworzącymi najnowsze technologie - między innymi z firmą Bernarda Dainesa - Packet Engines (znanego jako "King of Gigabit Ethernet", a wcześniej jako "Father of Fast Ethernet"), firmą MYRINET (jedna z pierwszych sieci MYRINET dostarczona została przez firmę ABA Profesorowi Romanowi Wyrzykowskiemu - pionierowi rozwiązań klastrowych i gridowych w Polsce, koordynatorowi słynnego projektu CLUSTERIX).
Firma ABA tworzy także własne pionierskie rozwiązania - terminale graficzne, szyfratory IP (posiadające Certyfikat Ochrony Kryptograficznej ABW), unikalne mosty szyfrujące pracujące w II warstwie ISO/OSI itp.
Autorskie rozwiązania firmy ABA, które powstały z inicjatywy i pod kierunkiem Tomasza Barbaszewskiego można spotkać praktycznie wszędzie - w Urzędach Administracji Centralnej i Samorządowej, Bankach i innych instytucjach finansowych, Służbach Mundurowych, Ministerstwach, Urzędach Skarbowych, Zakładach Energetycznych, wielkich sieciach handlowych i małych hurtowniach, przemyśle, komunikacji i telekomunikacji itp. Jednym z większych sukcesów firmy ABA było opracowanie specjalnego oprogramowania końcówek bezdyskowych dla potrzeb Urzędów Skarbowych, które zostało dostarczone w liczbie ponad 18000 egzemplarzy przez różnych integratorów systemów.
Pionierskie rozwiązania firmy ABA stanowią bardzo często wzór dla innych - ale to właśnie świadczy najlepiej o jej wiodącej roli technologicznej i wyróżnia ją wśród wielu polskich firm komputerowych.

Jak każda firma tworząca technologię ABA jest (i zamierza pozostać) firmą niewielką, ponieważ tylko w takich warunkach możliwe jest opracowywanie i wprowadzanie nowych rozwiązań. Atmosfera Krakowa sprzyja takiej działalności - pozwalamy więc sobie przesłać naszym Gościom najserdeczniejsze pozdrowienia z Rynku Głównego!

Rynek
Joanna i Tomasz Barbaszewscy