Pełna nazwa firmy:
ABA Przedsiębiorstwo Handlowo-Consultingowe
i Centrum Promocyjno-Szkoleniowe
Joanna Barbaszewska

Skrót nazwy:
ABA PHC i CPSz  J.Barbaszewska

Struktura własności :
Firma jest własnością prywatną - właściciel mgr Joanna Barbaszewska
Działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Ewidencja Działalności Gospodarczej Prezydenta Miasta Krakowa I/1197/90-K

Regon: 003879731
NIP: PL 677 004 17 59

Numer rejestru GIOŚ: E0007936W
Pełny adres firmy:

ul.Wżadysżawa Stanisżawa Reymonta 71D/34
Lokal usżugowy nr.1
05-400 Otwock
tel: 501 425 011, 501 371 201
HTTP: www.aba.krakow.pl
E-mail: info(at)aba(kropka)krakow(kropka)pl